Created with Fabric.js 1.7.22 EN
021 - 88682965  شرکت عمران ماشین خاورمیانه
درباره ما
معرفی شرکت
شرکت عمران ماشین خاورمیانه در سال 1390 در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود یعنی خدمات فنی و مشاوره ای مدیریت دارایی های فیزیکی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی (راهسازی، ساختمانی، معدنی، کشاورزی و ...) فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در راستای مدیریت دارائی های فیزیکی در دو حوزه به ارائه خدمات می پردازد:
1. حوزه آموزش : تلاش بر این است با استفاده از اساتید و متخصصان مجرب داخلی و بین المللی دوره های آموزشی با رویکرد کاربردی و با بهترین کیفیت در زیمنه نگهداری و تعمیرات برگزار گردد.
2. حوزه مشاوره: فعالیتهای مشاوره شرکت شامل تدوین و نظارت بر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرت (PM)، پیاده سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM2)، پیاده سازی سیستم رایانه ای مدیریت و نگهداری و تعمیرات (CMMS)، مشاوره عارضه یابی، تدوین استراتژی و نقشه راه بهینه سازی نگهداری و تعمیرات، مشاوره و نظارت بر پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM)، استقرار نظام نگهداری و تعمیرات ماشین آلات می باشد.

 چشم انداز (vision):
تبدیل شدن به معتبرترین شرکت مدیریت دارائی های فیزیکی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و ارائه دهنده بهترین خدمات مشاوره ای و فنی مربوطه در ایران

 ماموریت (Mission):
 دست یافتن به چشم انداز شرکت با ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان و شرکتهای زیر مجموعه از طریق ارائه مشاوره در حوزه های بازاریابی و کاریابی در زمینه خرید و فروش، نصب و راه انداز، تحویل و آموزش، ارائه خدمات فنی و قطعات کیفی در عرصه های داخلی و خارج از کشور